Nawigacja mobilna

Zostań Członkiem PTTPB!

Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej zrzesza obecnie ponad 2 tysiące osób.

Członkowie towarzystwa dzielą się na:

 1. Zwyczajnych
 2. Wspierających
 3. Honorowych

Członkiem zwyczajnym Towarzystwa mogą być osoby fizyczne, które:

 1. Są zorientowane na praktykę kliniczną w dziedzinie psychoterapii poznawczej i/lub behawioralnej lub są zainteresowane praca badawczą w dziedzinie psychologii poznawczej.
 2. Przedstawią rekomendacje 2 członków zwyczajnych Towarzystwa.
 3. Złożą deklarację członkowską
Składanie wniosku o zostanie członkiem PTTPB

Wniosek o zostanie członkiem PTTPB wypełnia się wyłącznie drogą elektroniczną:

 • W systemie internetowym Towarzystwa należy wypełnić DEKLARACJĘ CZŁONKOWSKĄ
 • Należy wypełnić wszystkie pola formularza.
 • Należy poświadczyć, że zapoznaliście się Państwo ze Statutem, Kodeksem Etycznym oraz Regulaminami obowiązującymi w PTTPB. Dokumenty te znajdują się na stronie głównej pttpb.pl w z zakładce DOKUMENTY.
 • Konieczne jest podanie adresów e-mail dwóch Członków Wprowadzających. Członkowie Wprowadzający są to członkowie zwyczajni PTTPB, którzy opłacili składki członkowskie do roku potwierdzania deklaracji włącznie.
 • Wysokość aktualnej składki członkowskiej jest podana na dole strony www.pttpb.pl. Jest ona w pełni przeznaczona tylko i wyłącznie na działania statutowe Towarzystwa.
PRZEJDŹ DO DEKLARACJI CZŁONKOWSKIEJ
W razie problemów prosimy o kontakt z sekretariatem Towarzystwa

 

Członkostwo Towarzystwa nabywa się przez przyjęcie kandydatury przez Zarząd większością głosów.

 1. Członek zwyczajny ma prawo:
 2. wybierać i być wybieranym do władz Towarzystwa,
 3. uczestniczyć we wszelkich formach działalności Towarzystwa,
 4. korzystać z pomocy Towarzystwa.

Do obowiązków członków zwyczajnych należy:

 1. aktywne uczestnictwo w realizacji celów Towarzystwa oraz propagowanie jego programu,
 2. przestrzeganie postanowień statutu, regulaminów oraz uchwał władz Towarzystwa,
 3. postępowanie zgodnie z kodeksem etycznym zawodu psychoterapeuty zalecanym przez Towarzystwo.
 4. opłacanie składek członkowskich, które przeznaczone są tylko wyłącznie na działalność statutową Towarzystwa

Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne i prawne, które zechcą działać na rzecz Towarzystwa.

Członkami honorowymi mogą być osoby fizyczne o szczególnych zasługach dla Towarzystwa i szerzenia idei terapii poznawczej i behawioralnej zawartych w statucie Towarzystwa.

Członkowie wspierający i honorowi mają prawo:

 1. uczestniczyć we wszystkich formach działalności Towarzystwa,
 2. korzystać z pomocy Towarzystwa.

Członkowie wspierający obowiązani są do opłacania składek członkowskich.

Członkowie honorowi zwolnieni są z opłacania składek członkowskich.